accelerating  performance 

 

iBounceBack adviseert en begeleidt leidinggevenden en professionals bij het duurzaam vergroten van hun veerkracht en het herpakken van de regie over hun werk en leven zodat zij topprestaties kunnen leveren.

 

 Persoonlijk Leiderschapsmodel – Vitaal Leiderschap 

 

Ik werk aan de hand van onderstaand model dat jou instaat stelt om drie wezenlijke vragen te beantwoorden, de regie over je leven te pakken en weer topprestaties te leveren:

 

  • Wie ben ik?

  • Wat wil ik?

  • Hoe wil en ga ik bijdragen?

In onderstaand model kan je lezen (door op de verschillende termen te klikken) wat ik precies versta onder de zes bouwstenen van vitaliteit.

VITALITEIT

Aan jou de keuze

Vitalogie gaat om persoonlijk leiderschap en zelfregie. Door aan de slag te gaan met de verschillende onderdelen van het vitalogisch model (mentaal, fysiek, sociaal, financieel, betekenis en kleur) krijg je inzicht in je vitaliteit en wordt het voor jou helder wat je te doen staat en kunnen we een actieplan maken. Je wordt begeleid in het vinden van je eigen antwoorden waardoor je ook nadat dit traject is afgelopen jezelf kan helpen als vitaliteitsvraagstukken zich aandienen. Dit voelt sterk. Je gaat aan de slag met een bewezen model, pakt de regie en neemt gericht actie. Verder is van belang dat je vertrouwen hebt. Lef tonen en keuzes durven maken volgen dan als vanzelf.

En nu jouw team?

Jij, de leidinggevende, voelt je inmiddels op en top vitaal. Je team merkt het verschil in je manier van doen maar ook in de openheid die je hebt getoond inzake dit adviestraject. Zij zijn nu aan de beurt. Tenslotte tonen studies aan wat het grote effect is van werkgeluk op de verbondenheid, productiviteit en het verzuim van medewerkers. 

Het resultaat voor jou als leidinggevende?

  • Hogere betrokkenheid 

  • Hogere tevredenheid

  • Creatievere medewerkers

  • Productievere medewerkers 

  • Beter functionerende medewerkers

  • Minder ziekteverzuim

Kosten

 

iBB kennismaking - gratis onder genot van een gezond drankje of kop koffie

iBB adviestraject - vaste prijs 

 

iBB teamtraject - maatwerkofferte 

 

iBB inspiratiesessie - maatwerkofferte 

AANBOD

01

iBB KENNISMAKING

02

iBB ADVIESTRAJECT

03

iBB TEAMTRAJECT

04

iBB INSPIRATIESESSIE

 
 

ABOUT ME

iBounceBack is een initiatief van Merlijn de Gruijter. Zij heeft ruim 23 jaar - voornamelijk als leidinggevende - in de financiële dienstverlening gewerkt .

 

Zij is ervaringsdeskundige en weet wat het betekent om je niet vitaal te voelen. Door zelf in actie te komen en zich hierin professioneel te laten begeleiden heeft ze hier verandering in aangebracht en haar werk- en levensgeluk enorm vergroot.

 

Het resultaat is o.a. de keuze voor een opleiding tot vitaloog en het oprichten van deze praktijk - gevestigd in Rotterdam - waarin ze jou wil begeleiden naar een vitaler en gelukkiger leven. Naast vitalogie heeft zij een passie voor muziek, kunst, mode & reizen.